Hoe installeer ik een huisalarm?


U hebt besloten een huisalarm te installeren om uw huis en de veiligheid van uw dierbaren te verzekeren, maar u vraagt zich af hoe u te werk moet gaan bij de aankoop, de installatie en de inbedrijfstelling van het systeem? Deze gids over de installatie van een huisalarm beantwoordt al uw vragen.

Het installatieproces van een huisalarm hangt in de eerste plaats af van de gekozen technologie. Er bestaan namelijk alarmen die bekabelde alarmen worden genoemd en waarbij alle sensoren via kabels met het hoofdcontrolepaneel zijn verbonden.

Deze alarmen zijn complex om te implementeren, aangezien de nodige draden naar de plaats van elke detector moeten worden gebracht. Vanwege deze complexiteit maken de meeste consumentenalarmen tegenwoordig gebruik van draadloze transmissies, die sneller en minder complex te implementeren zijn.

Installatie van een draadloos huisalarm

Met dit type alalrme verloopt het installatieproces veel sneller, aangezien de afzonderlijke sensoren zonder fysieke verbinding werken. Met andere woorden, het is niet nodig gaten in de wanden te boren of een groef in de scheidingswanden te maken. Ook zijn er na de installatie geen renovatie- of reparatiewerkzaamheden nodig. De installatie is eenvoudig: boor twee gaten in de muur, breng geschikte pluggen aan en schroef de steun vast waarop de bewegingsmelder of rookmelder moet worden gemonteerd.

De installatie van een alarmsysteem gaat echter gepaard met een essentiële voorbereidende stap, waarvoor het belangrijk is een beroep te doen op een veiligheidsprofessional: dit is de huisaudit. Deze voorbereiding is bedoeld om twee vragen te beantwoorden: welke apparatuur is nodig om het huis te beschermen en waar gaan we die installeren?

De veiligheidsdiagnose: een noodzakelijke voorafgaande stap voor de installatie van uw alarmsysteem.

Een huisalarmsysteem is alleen doeltreffend als het alle in- en uitgangen van en naar het huis dekt. De alarminstallateur zal daarom eerst met u rond uw huis gaan om alle toegangswegen te identificeren die inbrekers zouden kunnen gebruiken om uw huis binnen te komen. Daarbij stelt u samen een precieze lijst op van de apparatuur die in het alarmsysteem moet worden geïntegreerd: hoeveel perimeterdetectoren moeten er op deuren en ramen worden geïnstalleerd, in welke ruimten moet een volumetrische sensor op basis van bewegingsherkenning worden geïnstalleerd, enz.

Parallel met deze inventarisatie begint de veiligheidsprofessional met het bestuderen van de installatielocaties, d.w.z. de plaatsen waar de verschillende sensoren moeten worden geplaatst. Deze keuze mag niet aan het toeval worden overgelaten: zij is bepalend voor de doeltreffendheid van het alarmsysteem in de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld? Veiligheidsexperts weten dat een bewegingsmelder niet voor een erker op het zuiden, oosten of westen mag worden geplaatst: de aanzienlijke temperatuurschommelingen die in de loop van de dag worden waargenomen, afhankelijk van de baan van de zon, kunnen de goede werking van de infraroodsensor verstoren. Deze details zijn bijzonder belangrijk, aangezien het dankzij dergelijke voorzorgsmaatregelen is dat het alarmsysteem niet ongelegen in werking wordt gesteld en zo onnodig koudwatervrees wordt voorkomen.

Dezelfde voorzichtigheid is geboden bij het installeren van rookmelders, die ’s nachts bij voorkeur in de nabijheid van kamers moeten worden geplaatst om het risico van ademhalingsvergiftiging bij het uitbreken van brand gedurende de nacht te voorkomen. Ook de plaats van de alarmsirene verdient de nodige aandacht: er moet naar worden gestreefd deze uit de buurt van de randapparatuur van de alarmcentrale te plaatsen, om de aandacht van potentiële inbrekers af te leiden en zo de doeltreffendheid ervan te maximaliseren.

Dit voorbereidende bezoek stelt ons in staat een kostenraming op te stellen waarin de verschillende onderdelen van het alarmsysteem worden samengevat en een totaalprijs wordt overeengekomen voor de aankoop van de onderdelen, de inbedrijfstelling en het abonnement op de verschillende diensten in verband met de werking van het alarm, te beginnen met de bewaking op afstand. Als hij de offerte aanvaardt, hoeft de klant alleen nog maar een datum af te spreken voor de installatie van zijn alarmsysteem. In sommige gevallen kan de installatie zelfs in het kielzog van het vooronderzoek worden uitgevoerd.

Punten die niet over het hoofd mogen worden gezien wanneer het alarm is geïnstalleerd

De laatste fase van de installatie van een huisalarm omvat de inbedrijfstelling van de apparatuur en enkele tests om na te gaan of het systeem operationeel is. De beveiligingsexpert zal ervoor zorgen dat de centrale alarmcentrale goed communiceert met alle detectoren en sensoren in het hele huis. Hij zal ook nagaan of de verbinding met de bewakingscentrale op afstand tot stand is gebracht via de in de centrale geïntegreerde GSM-zender, en of het alarm goed reageert op de verschillende door de gebruiker ingevoerde commando’s.

Tot slot neemt de installateur de tijd om de werking van de verschillende apparaten uit te leggen en de specifieke functies van de alarmen te presenteren. Hij legt bijvoorbeeld uit welke combinatie van knoppen moet worden gebruikt om een noodoproep naar de meldkamer te doen en beantwoordt diverse vragen van de bewoners van het huis, zodat zij onmiddellijk het meeste uit hun nieuwe alarmsysteem kunnen halen.

Alarmsystemen-info beveelt de installatie van een aangepast huisalarm aan en raadt aan dat het wordt geïnstalleerd door een beveiligingsprofessional. De inschakeling van deskundigen uit de sector garandeert dat het huisalarmsysteem correct wordt geïnstalleerd om de werking ervan te optimaliseren en het hoogst mogelijke niveau van bescherming tegen brand en inbraak te handhaven. De installatie- en offertefase maakt het ook mogelijk de installatie van optionele uitrusting te bestuderen naar gelang van de wensen van de klant, zoals een videobewakingscamera of een extra sirene.

Recent Content