Hoe werkt een alarmsysteem tegenwoordig?


Een alarmsysteem biedt tal van voordelen voor de particulier of de professional: bij inbraak of poging tot inbraak kan de mogelijke inbreker immers op de vlucht worden gejaagd en in geval van agressie kan bijvoorbeeld een telebewakingsdienst worden gewaarschuwd.

Tenslotte zal het alarmsysteem in geval van brand de bewoners waarschuwen. Een alarmsysteem is bedoeld om een plaats te bewaken terwijl deze onbewoond is en om elke poging tot inbraak te melden. Het kan op afstand worden geactiveerd, automatisch, door het gebruik van bewegingssensoren, rookmelders, enz.

Basis en efficiënte werking

Elk alarmsysteem heeft als basisfuncties afdekken, informeren, waarschuwen.

Zodra het alarm een anomalie detecteert, registreert het de anomalie en zendt het deze door als een elektrische impuls die automatisch en onmiddellijk via een bekabelde of draadloze verbinding naar een alarmcentrale wordt doorgezonden. In ruil daarvoor verwerkt de centrale eenheid de alarminformatie en zendt deze op afstand uit, indien het systeem met een zender is uitgerust.

Tegenwoordig worden alarmen vaak geactiveerd met een sleutel of met behulp van een digitale code, maar er zijn ook alarmen die met een smartphone of via internet kunnen worden geactiveerd. Het is een afschrikkingssysteem dat een inbraak of een anomalie detecteert, de informatie centraliseert en dienovereenkomstig reageert.

In een alarm

Een alarmsysteem bestaat altijd uit dezelfde elementen, namelijk een centrale eenheid die het brein van het systeem is en die de informatie beheert afkomstig van de verschillende controle- en detectieorganen, maar ook detectoren die op strategische en gevoelige plaatsen zijn geplaatst; zij hebben verschillende doeleinden naar gelang van hun opdracht, zoals het bewaken van een beweging, het detecteren van rook of een schok, het detecteren van een opening van een deur of een raam, enz.

Andere elementen worden toegevoegd zoals afstandsbedieningen, badges, toetsenborden om toegang te krijgen tot de verschillende gegevens en informatie in real time te ontvangen en tenslotte sirenes die waarschuwen, afschrikken en een anomalie signaleren.

Recent Content